logo Akademii

Wydział Aktorski

dziekanatWA@at.edu.pl
tel. 22 635-74-14 lub 22 831-02-16 wew. 135

Informujemy, że rekrutacja na Wydział Aktorski na rok akademicki 2013/14 została zakończona.Rektrutacja
Kandydatów
2014/2015

Wydział Aktorski

Wydział Reżyserii

Wydział Wiedzy
o Teatrze

Wydział Sztuki
Lalkarskiej